Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Rozstrzygniecia 2010

2010

Utworzone przez Marcin Kosewski Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-29 13:10

Przetargi rozstrzygnięte w 2010 r.

Przetarg DAD-1/2010 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-30 13:25
Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w: Warszawie przy ul Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15 i Wrocławiu przy ul Swojczyckiej 38
Przetarg DAD-2/2010 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-22 15:07
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane zewnetrzne na budynkach Instytutu Łączności -PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1
Przetarg DAD-3/2010 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-15 13:11
Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej na rzecz Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul Szachowej 1
Przetarg DAD-4/2010 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-23 15:30
Przetarg nieograniczony na: Roboty budowlane zewnętrzne na budynku głównym Instytutu Łączności –PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1
Przetarg DAD-5/2010 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-22 15:18
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach Instytutu Łączności – PIB w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15.
Przetarg DAD-5/A/2010 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-23 16:15
Zamówienie z wolnej ręki na roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach: głównym, WKW i willi Steffensa w Instytucie Łączności - PIB w Gdańsku przy ul Jaśkowa Dolina 15
Przetarg DAD-6/2010 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-05-11 14:54
Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności -Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu ul. Swojczycka 38.
Przetarg DGA/02/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-11 13:03
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.
Przetarg DGA/03/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-05 14:00
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.
Przetarg DGA/04/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-06 09:08
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów biurowych dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/05/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-06 09:51
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zorganizowania dwudniowego spotkania informacyjno-doradczego pn. „Internet dla Mazowsza – sieci szerokopasmowe i nowoczesne usługi dla obywateli” w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/06/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-22 08:31
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i urządzeń mobilnego dostępu do internetu dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/07/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-28 08:54
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby realizowanego przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/08/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-22 11:38
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/09/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-14 08:35
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie: 1. dostawy i instalacja szafy serwerowej, 2. dostawy przenośnej szafy serwerowej 12U, 3. dostawy i instalacja zasilacza awaryjnego o mocy znamionowej 15 kVA, 4. wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy serwerownią a pomieszczeniem centrali telefonicznej, dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/10/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-14 08:45
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy serwerów wirtualizacyjnych, serwerów backupu, macierzy dyskowych oraz rozbudowy przełącznika KVM dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/12/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-21 10:27
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oprogramowania dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/13/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-16 09:55
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DGA/14/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-21 13:34
Przetarg nieograniczony na usługi konferencyjne dla cyklu spotkań informacyjno-doradczych w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/15/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-01 11:55
Przetarg nieograniczony na zapewnienie łączy internetowych dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1.