Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Rozstrzygniecia 2015

2015

Utworzone przez Marcin Kosewski Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-28 15:08

Przetargi rozstrzygnięte w 2015 r.

Przetarg DAG/G/2/PP/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-01-23 08:59
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do internetu dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/3/PP/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-01-30 10:34
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie usług doradczych oraz utrzymania i rozwoju Generatora SIIS wspierającego przekazywanie danych do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unie Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Os priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
Przetarg DAG/A-1/2015 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-03-26 09:16
Przetarg nieograniczony na Kompleksową dostawę i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu ul. Swojczycka 38
Przetarg DPZ/1/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-04-22 13:14
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury dla Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego.
Przetarg DPZ/2/2015/J przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-25 13:56
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych - telefonów komórkowych i modemów
Przetarg DPZ/7/2015/J przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-10-29 15:40
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych - urządzenia
Przetarg DPZ/19/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-07 07:57
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż szaf serwerowych, klimatyzatorów oraz zasilaczy UPS do serwerowni Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu „PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020” o nr POIG.02.03.01-00-104/13-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Przetarg DPZ/24/PP/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-16 07:41
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na zapewnienie połączenia o przepustowości 2x10 Gbit/s dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1 w ramach Projektu „PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020” wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 2.3.
Przetarg DPZ/22/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-21 09:34
Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem środowiska wirtualizacyjnego do wirtualizacji stacji roboczych dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu „PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020” o nr POIG.02.03.01-00-104/13-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Przetarg DPZ/17/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-11-06 08:52
Przetarg nieograniczony na dostawę profesjonalnego sprzętu audio wideo wraz z wyposażeniem uzupełniającym w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
Przetarg DAG-5/0/2015 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-08 11:48
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na instalację przeciwpożarowego wyłącznika prądu obwodów niskiego napięcia w Instytucie Łączności- PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1.
Przetarg DPZ/5/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-17 12:30
Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu typu furgon dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DPZ/13/PP/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-18 06:20
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę materiałów dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego na potrzeby projektu EfficienSea 2 finansowanego z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 636329
Przetarg DPZ/24/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-31 10:04
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, monitora ekranowego (telewizora), zestawu interaktywnego dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1, w ramach Projektu pn.: Platforma Informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej (PIBUK) nr POIG.02.03.00-14-049/13, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Przetarg DPZ/18/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-07 07:51
Przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie aparatury związanej z utrzymaniem specjalnego urządzenia badawczego (SPUB) pn. Zestaw wzorców czasu i częstotliwości dla uczestnictwa w Polskiej Atomowej Skali Czasu TA (PL) dla Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
Przetarg DPZ/21/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-31 09:31
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu „PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020” o nr POIG.02.03.01-00-104/13-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Przetarg DPZ/12/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-17 09:51
Ogłoszenie przekazane dnia 13.10.2015r do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, w ramach Projektu „PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020” o nr POIG.02.03.01-00-104/13-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Sprzętu i oprogramowania pomiarowego dla sieci pakietowych”
Przetarg DPZ/20/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-07 07:53
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury związanej z utrzymaniem specjalnego urządzenia badawczego (SPUB) pn. Zestaw wzorców czasu i częstotliwości dla uczestnictwa w Polskiej Atomowej Skali Czasu TA (PL) dla Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DPZ/7/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-03 12:35
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury dla Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DPZ/9/PP/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-18 06:23
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego.