Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Rozstrzygniecia 2015

2015

Utworzone przez Marcin Kosewski Ostatnio zmodyfikowane 2015-05-28 15:08

Przetargi rozstrzygnięte w 2015 r.

Przetarg DPZ/3/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-19 11:31
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DPZ/16/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-18 06:31
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1, w ramach Projektu: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DPZ/11/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-11-06 09:03
Przetarg nieograniczony na modernizację infrastruktury technicznej serwerowni dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach projektu pn.: „Platforma Informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej” nr POIG.02.03.00-14-049/13, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
Przetarg DPZ/19/PP/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-18 06:13
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie specjalizowanych usług doradczych związanych z nadawaniem strumieniowym w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DPZ/23/15 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-12-30 13:08
Przetarg nieograniczony na rozbudowę systemu wideokonferencyjnego SIPS-TV w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji