Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Rozstrzygniecia 2017

2017

Utworzone przez Marcin Kosewski Ostatnio zmodyfikowane 2017-03-02 09:46

Przetargi rozstrzygnięte w 2017 r.

Przetarg DA-7/2017/S przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2017-06-27 11:11
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych- sprzet komputerowy, drukarki, zasilacze itp.
Przetarg DZ/02/17 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-07-04 14:10
Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Szachowej 1, Przewodowej 116, 118, 120 oraz przepompowni ścieków
Przetarg DZ/04/17 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-08-18 10:23
Przetarg nieograniczony na dostawę szerokopasmowego liniowego wzmacniacza mocy dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego
Przetarg DZ/16/PP/17 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-09-13 11:52
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę 3 szt. komputerów przenośnych (notebooków) dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku ul. Jaśkowa Dolina 15
Przetarg DZ/07/17 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-10-31 10:46
Przetarg nieograniczony na dozór i ochronę mienia w obiektach Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15, Wrocławiu przy ul. Swojczyckiej 38
Przetarg DZ/06/17 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-10-31 10:55
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
Przetarg OBWIESZCZENIE O PRZETARGU PISEMNYM (ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT) przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-03-02 13:07
OBWIESZCZENIE O PRZETARGU PISEMNYM (ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT) na sprzedaż 0,985221% udziałów w spółce pod firmą: Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach (adres: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, NIP 8442126570, REGON 791066874, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211578
Przetarg DA-3/2017/S przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2017-05-12 10:41
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż prototypów urzadzenia TBA 160 IŁ
Przetarg DA-4/2017/S przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2017-05-29 09:52
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych
Przetarg DZ/14/PP/17 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-08-16 14:41
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sondy pomiarowej dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego
Przetarg DZ/09/17 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-03-02 13:06
Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń laboratorium (do projektowania i badania układów procesorowych specjalnego przeznaczenia) w Instytucie Łączności PIB przy ul. Jaśkowa Dolina 15 w Gdańsku”
Przetarg DZ/08/17 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-11-15 12:47
Przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie aparatury związanej z utrzymaniem specjalnego urządzenia badawczego (SPUB) pn. Zestaw wzorców czasu i częstotliwości dla uczestnictwa w Polskiej Atomowej Skali Czasu TA (PL) dla Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
Przetarg DA-2-3/2016/2017/S przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2017-01-31 14:59
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych - telefonów komórkowych i modemów
Przetarg DZ/03/PP/17 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-01-31 12:59
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu „Frequency Policy and Spectrum Engineering in V4 countries”, No. 21520192
Przetarg DZ/05/PP/17 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-01-31 13:01
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę materiałów biurowych w 2017 r dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego
Przetarg DA-1/2017/S przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2017-03-01 14:57
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych - sprzęt komputerowy, drukarki, zasilacze
Przetarg DA- 2/2017/S przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2017-04-06 12:39
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych- sprzęt komputerowy, drukarki, zasilacze itp.
Przetarg DZ/15/PP/17 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-09-13 11:50
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) na „Adaptację pomieszczeń laboratorium (do projektowania i badania układów procesorowych specjalnego przeznaczenia) w Instytucie Łączności PIB przy ul. Jaśkowa Dolina 15 w Gdańsku” na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjny komponent sprzętowo-programowy, wykorzystujący specjalizowany układ scalony oraz oprogramowanie, realizujący różne funkcje kryptograficzne, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w systemach identyfikacji elektronicznej z wysokim poziomem pewności” (akronim IDSoC), finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu CyberSecldent, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr CYBERSECIDENT/369203/NCBR/2017
Przetarg DZ/21/PP/17 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-11-09 10:16
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem
Przetarg DZ/05/17 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-11-16 11:01
Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę gazu ziemnego do obiektu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Szachowej 1