Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Rozstrzygniecia 2018

2018

Utworzone przez Marcin Kosewski Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-24 13:07

Przetargi rozstrzygnięte w 2018 r.

Przetarg DZ/08/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-25 14:06
Dostawa aparatury związanej z utrzymaniem specjalnego urządzenia badawczego (SPUB) pn. Zestaw wzorców czasu i częstotliwości dla uczestnictwa w Polskiej Atomowej Skali Czasu TA (PL) dla Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
Przetarg DA-4-1/2018/S przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-19 14:36
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż urządzeń
Przetarg DZ/04/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-07-20 11:21
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu IT z oprogramowaniem dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
Przetarg DZ/12/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-25 13:30
Przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej: mikrosteppera, femtosteppera lub combinera czasu i częstotliwości (specjalizowanego generatora do precyzyjnego sterowania skalą czasu) będącego komponentem masera wodorowego dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
Przetarg DZ/29/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2019-01-17 11:47
Przetarg nieograniczony którego przedmiotem są "Usługi programistyczne w zakresie aplikacji mobilnych oraz oprogramowania po stronie serwerowej obsługującego te aplikacje”
Przetarg Wstępne ogłoszenie informacyjne z dnia 3.08.2018r przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:51
Wstępne ogłoszenie informacyjne o postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu licencji lub zbioru licencji dot. nieopatentowanej wiedzy technicznej
Przetarg DZ/17/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-11 13:28
Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15
Przetarg DZ/03/PP/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-02-22 11:27
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych w 2018r dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego
Przetarg DZ/02/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-06-28 09:11
Przetarg nieograniczony na „Dostawa wyposażenia do laboratorium (do projektowania i badania układów procesorowych specjalnego przeznaczenia) Instytutu Łączności PIB przy ul. Jaśkowa Dolina 15 w Gdańsku”
Przetarg DZ/03/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-07-25 13:39
Przetarg nieograniczony na „Dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Łączności - PIB w Warszawie”
Przetarg DZ/02/PP/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-02-22 11:25
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę materiałów biurowych w 2018 r dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego
Przetarg DZ/18/PP/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-18 11:20
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na aktualizacji raportu pt. „Aspekty medyczne i biofizyczne promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej”