Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Rozstrzygniecia 2012

2012

Utworzone przez Marcin Kosewski Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-07 13:56

Przetargi rozstrzygnięte w 2012 r.

Przetarg DAG/G/34/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-19 11:26
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1.
Przetarg DAG/G/35/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-12-21 09:49
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/36/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-27 13:48
Przetarg nieograniczony na dostawę czasopism krajowych i zagranicznych na 2013 r dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.
Przetarg DAG/G/38/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-27 15:28
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego ze środków na naukę przez Narodowe Centru Badań i Rozwoju.
Przetarg DGA/16/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-06-05 09:54
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do internetu dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/18/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-06-13 12:49
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych (tonery) dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu „Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych” o nr. POIG.02.03.00-00-012/10, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Przetarg DAG/G/21/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-20 10:14
Przetarg nieograniczony na dostawę tłumika programowalnego oraz wyposażenia do analizatora widma typ 4448A dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DGA/14/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-23 08:46
Przetarg nieograniczony na organizację XXVIII Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, w dniach 12-14 września 2012 r.
Przetarg DAG/A-9/1/2012 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-09-13 12:00
Przetarg nieograniczony na Adaptację pomieszczeń laboratoriów naukowo-badawczych zlokalizowanych w budynku głównym „G” w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. Szachowej 1.
Przetarg DAG/G/30/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-09-12 10:15
Przetarg nieograniczony na organizację spotkania informacyjno-doradczego w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg Zaproszenie do składania ofert przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-03 09:16
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu projektu rozwojowego „Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej dla zespołów dowodzenia i łączności (MLB)” (dalej zwanego audytem projektu), zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. z 2011 r. Nr 207 poz. 1237) zwanym dalej Rozporządzeniem.
Przetarg DAG/G/39/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-12-19 13:01
Przetarg nieograniczony na zapewnienie łączy internetowych dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1.
Przetarg DAG/G/40/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-09 14:44
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do internetu dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/23/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-06 10:42
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1.
Przetarg DAG/G/24/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-02 10:43
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych i konferencyjnych dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1.
Przetarg DAG/G/28/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-09-04 11:32
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego ze środków na naukę przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Przetarg DAG/A-10/2012 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-09-24 11:47
Przetarg nieograniczony na rozbudowę istniejącego systemu zasilania gwarantowanego firmy Benning zainstalowanego w budynku głównym „G” w Instytucie Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1.
Przetarg DAG/G/29/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-09-12 09:13
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.
Przetarg DAG/G/31/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-19 15:02
Przetarg nieograniczony na usługi cateringowe na dwa spotkania Okrągłego Stołu Szerokopasmowego w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/32/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-10-23 09:27
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.