Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Rozstrzygniecia 2012

2012

Utworzone przez Marcin Kosewski Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-07 14:56

Przetargi rozstrzygnięte w 2012 r.

Przetarg DGA/04/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-04-03 14:59
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach Projektu „ALICANTE- Media Ecosystem Deployment Through Ubiguitous Content-Aware Network Environments” nr FP7-ICT-2009-4 248652, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 7 Programu Ramowego.
Przetarg DGA/07/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-03-12 18:41
Przetarg nieograniczony na organizację spotkania informacyjno-doradczego w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/12/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-04-12 13:15
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/25/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-27 14:41
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1.
Przetarg DAG/G/33/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-14 16:13
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego, komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego ze środków na naukę przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Przetarg DAG/G/37/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-11-21 13:52
Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi zapewnienia cateringu na spotkanie informacyjno-doradcze w siedzibie Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/A-11/2012 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-04 10:50
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia w transporcie i ubezpieczenie komunikacyjne -Instytutu Łączności – PIB w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.
Przetarg DAG/G/41/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-12-19 13:40
Przetarg nieograniczony na zapewnienie usługi dzierżawy łącza ethernetowego o przepustowości 1Gb/s dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1. w ramach Projektu Inżynieria Internetu Przyszłości nr POIG.01.01.02-00-045/09, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Przetarg DAG/A-4/2012 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-06-06 12:50
Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń laboratoriów naukowo-badawczych w budynku głównym „G” oraz modernizację budynku technicznego „K” będącego częścią infrastruktury grzewczej laboratoriów zlokalizowanych w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. Szachowej 1.
Przetarg DGA/19/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-06-14 09:37
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych (tusze, tonery) dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/17/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-07 10:57
Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację oprogramowania analitycznego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/A-6/2012 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-06-29 11:56
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów USB do obsługi mobilnego Internetu dla Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul Szachowej 1
Przetarg DAG/G/20/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-30 09:41
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania systemowego i narzędziowego dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu „Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.
Przetarg DAG/A-5/2012 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-06-26 15:59
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane wewnętrzne w budynku głównym Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15.
Przetarg DAG/G/1/2012/S przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-07 15:19
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych (łodzie, jacht)
Przetarg DAG/A-8/2012 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-11 10:22
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne budynku portierni oraz w pomieszczeniach biurowych w budynku administracyjno-laboratoryjnym ,,A’’ Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu przy ul. Swojczyckiej 38.
Przetarg DAG/A- 7/2012 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-11 09:36
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wewnętrznej windy osobowo-towarowej w budynku głównym „G” w Instytucie Łączności - PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1.
Przetarg DGA/13/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-06-01 11:25
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu rozwojowego pt. Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV), współfinansowanego ze środków na naukę przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Przetarg DAG/A-3/2012 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-25 15:03
Przetarg nieograniczony na wykonanie parkingu na terenie Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1.
Przetarg DAG/G/4/2012/S przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-15 08:42
Obwieszczenie o sprzedaży środków trwałych (Woltomierz cyfrowy, Zestaw do pomiarów telefonometrycznych, Generator, Urządzenie do kalibracji mikrofonów, Zestaw do pomiarów telefonometrycznych, Zestaw do pomiarów telefonometrycznych, Generator dudnieniowy Zestaw do pomiaru czwórników, Woltomierz lampowy, Mostek małej częstotliwości, Wzmacniacz mikrofonowy, Generator dudnieniowy, Wzmacniacz pomiarowy, Wzmacniacz mikrofonowy, Filtr psofometryczny)