Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Rozstrzygniecia 2012

2012

Utworzone przez Marcin Kosewski Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-07 14:56

Przetargi rozstrzygnięte w 2012 r.

Przetarg DGA/09/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-04-25 09:31
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu rozwojowego: Mobilne Laboratorium Badania Funkcjonalności i Jakości Usług Komunikacji Elektronicznej dla Zespołów Dowodzenia i Łączności (MLB), Nr O R00 0075 11, Nr Umowy o wykonanie: Nr 0075/R/T00/2010/11 z dnia 01 września 2010 r.
Przetarg DGA/11/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-03-27 19:58
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych (tusze, tonery) dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu Inżynieria Internetu Przyszłości nr POIG.01.01.02-00-045/09 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Przetarg DGA/48/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-03-01 15:24
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/01/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-04-05 10:15
Przetarg nieograniczony na dostawę stacji roboczych dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu „Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, Priorytet II „Infrastruktura sfery B+R”, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.
Przetarg DAD-1/2012 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-02-28 19:44
Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu na rzecz Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w: Warszawie przy ul Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15 i Wrocławiu przy ul Swojczyckiej 38.
Przetarg DGA/05/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-06-11 08:46
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania systemowego i narzędziowego dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu „Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.
Przetarg DGA/10/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-03-27 19:46
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych (tusze, tonery) dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu rozwojowego pt. Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV), współfinansowanego ze środków na naukę przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Przetarg DAD-2/2012 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-04-16 15:11
Przetarg nieograniczony- Roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń pomocniczych do laboratoriów w budynkach Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1.
Przetarg DAG/G/26/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-27 14:10
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania antywirusowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1.
Przetarg DGA/02/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-01-18 16:02
Ogłoszenie z dnia 12.01.2012r o zamiarze zawarcia umowy na usługi doradcze a w szczególności wykonanie narzędzia wspierającego przekazywanie danych do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) – generatora XML na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/06/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-03-02 14:55
Przetarg nieograniczony na organizację cyklu spotkań informacyjno-doradczych w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/08/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-10 10:21
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu rozwojowego: Mobilne Laboratorium Badania Funkcjonalności i Jakości Usług Komunikacji Elektronicznej dla Zespołów Dowodzenia i Łączności (MLB), Nr O R00 0075 11, Nr Umowy o wykonanie: Nr 0075/R/T00/2010/11 z dnia 01 września 2010 r.