Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Rozstrzygniecia 2014

2014

Utworzone przez Marcin Kosewski Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-25 14:17

Przetargi rozstrzygnięte w 2014 r.

Przetarg DAG/G/26/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-11-06 15:24
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby Projektu Platforma informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej (PIBUK) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przetarg DAG/G/27/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-11-17 15:09
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach Projektu „Informatyczny system zarządzania zasobami częstotliwości oraz planowania i ewidencji sieci radiowych dla potrzeb służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych”
Przetarg Zaproszenie do składania ofert przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-01-13 09:24
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wyłonienie wykonawcy usługi dzierżawy łącza ethernetowego o przepustowości 1 Gbit/s dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu nr POIG.02.03.01-00-104/13-00 „PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 2.3.
Przetarg DAG/G/28/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-12-03 10:08
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1, w ramach Projektu: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/03/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-12 10:14
Przetarg nieograniczony na dostawę, instalację i uruchomienie systemu wideokonferencyjnego SIPS-TV w ramach Projektu: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/12/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-07-07 11:20
Przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie wyposażenia do badania systemów GSM/UMTS/LTE rozszerzającego funkcje posiadanego zestawu do analizowania sieci ruchomych.
Przetarg DAG/G/16/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-06 13:08
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach Projektu pt: „Opracowanie innowacyjnego system dostarczania użytkownikom wysokiej jakości usług medialnych” (Network-Aware Delivery Clouds for User Centric Media Events - DELTA).
Przetarg DAG/G/17/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-22 09:17
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
Przetarg DAG/G/18/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-08-22 12:52
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DAG/G/21/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-31 09:13
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach Projektu „Informatyczny system zarządzania zasobami częstotliwości oraz planowania i ewidencji sieci radiowych dla potrzeb służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych”
Przetarg Zaproszenie do składania ofert przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-28 08:55
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu rozwojowego własnego pt.: „Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej” NR 02-0016-10/2011, dofinansowanego w ramach X Konkursu ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, (dalej zwanego audytem projektu), zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. z 2011 r. Nr 207, poz. 1237) zwanym dalej „rozporządzeniem”.
Przetarg DAG/G/02/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-04-25 08:51
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu „Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.
Przetarg DAG/G/04/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-04-16 08:11
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/A-1/2014 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-12 15:13
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu na rzecz Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w: Warszawie przy ul Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15 i Wrocławiu przy ul Swojczyckiej 38.
Przetarg Zaproszenie do składania ofert przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-04-25 11:55
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca przeprowadzenie w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym z udziałem Komisji Konkursowej na drugim etapie konkursu „usługi doradztwa personalnego (zawodowego) w zakresie oceny wiedzy i predyspozycji kandydatów na stanowisko Dyrektora Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego.”
Przetarg DAG/G/06/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-27 10:37
Przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie cyfrowego analizatora do pomiaru emisji harmonicznych prądu zasilającego oraz wahań napięcia i migotania światła dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul Szachowa 1
Przetarg DAG/G/22/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-30 10:23
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/24/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-11-14 14:14
Przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie aparatury związanej z utrzymaniem specjalnego urządzenia badawczego (SPUB) pn. Zestaw wzorców czasu i częstotliwości dla uczestnictwa w Polskiej Atomowej Skali Czasu TA (PL) dla Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DAG/G/30/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-01-07 15:42
Przetarg nieograniczony na dostawę profesjonalnego sprzętu audio wideo w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/29/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-12-11 12:47
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.