Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Rozstrzygniecia 2020

2020

Utworzone przez Marcin Kosewski Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-11 13:30

Przetargi rozstrzygnięte w 2020 r.

Przetarg DA-2-1/2020/S przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2020-08-27 14:38
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu biurowego
Przetarg DZ/01/20 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 07:46
Dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowej dla Instytutu Łączności–PIB w Warszawie
Przetarg DZ/02/20 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 07:47
Usługa prowadzenia Miejsc Obsługi Klienta – Punktów Dystrybucyjnych w ramach obsługi, utrzymania i rozwoju elementów Elektronicznego Systemu Poboru Opłat (ESPO) będącego częścią Krajowego Systemu Poboru Opłat
Przetarg DZ/02/2020/PP przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 07:54
Zaproszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego - Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu
Przetarg DZ/03/20 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 07:48
Dostawa i uruchomienie kalibratora oscyloskopów z sondą pomiarową oraz wyposażeniem dla Instytutu Łączności–PIB w Warszawie
Przetarg DZ/04/2020 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 07:49
Usługa projektowania układów scalonych w formie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych na potrzeby implementacji innowacyjnego komponentu sprzętowo-programowego w projekcie IDSoC
Przetarg DZ/05/20 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 07:49
Dostawa i instalacja zasilacza UPS do serwerowni Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1
Przetarg DZ/06/20 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 07:49
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektu Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1
Przetarg DZ/07/20 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 07:50
Realizacja usługi Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta Krajowego Systemu Poboru Opłat
Przetarg DZ/07/2020/PP przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 07:54
Eksperyment R4.2. - Rekrutacja osób metodą badawczą F2F do eksperymentalnego panelu telemetrycznego
Przetarg DZ/08/20 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 07:50
Remont wodnej kotłowni gazowej w budynku B Instytutu Łączności-PIB we Wrocławiu ul. Swojczycka 38
Przetarg DZ/08/2020/PP przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 07:54
Udostępnienie Systemu Teleinformatycznego na potrzeby realizacji badań telemetrycznych
Przetarg DZ/09/20 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 08:00
Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15
Przetarg DZ/09/2020/PP przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 07:55
Eksperyment R 2. – Rekrutacja osób metodą badawczą CATI do eksperymentalnego panelu telemetrycznego
Przetarg DZ/10/20 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 07:51
Dostawa oscylatora cezowego do atomowego wzorca czasu i częstotliwości 5071A z opcją High Performance dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie
Przetarg DZ/10/2020/PP przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 07:55
Eksperyment R 4.1. – Rekrutacja gospodarstw domowych metodą badawczą F2F do eksperymentalnego panelu telemetrycznego
Przetarg DZ/11/20 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 07:52
Dostawa światłowodowego systemu transferu czasu i częstotliwości wzorcowej ze stabilizacją fazy dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie
Przetarg DZ/11/2020/PP przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 07:55
Dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych i nieuszkodzonych materiałów eksploatacyjnych (tonery) do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych do siedziby Zamawiającego - Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu
Przetarg DZ/12/2020 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 07:52
Dostawa modemu nadawczo-odbiorczego satelitarnej metody dwudrogowej transferu czasu i częstotliwości (SATRE TWSTFT) dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie
Przetarg DZ/12/2020/PP przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 07:55
Eksperyment R 3. – Rekrutacja metodą badawczą CAWI do eksperymentalnego panelu telemetrycznego