Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Unieważnienia

Unieważnienia

Utworzone przez Anita Sterna Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-21 13:00

Informacje o unieważnieniach przetargów organizowanych w Instytucie Łączności

Przetarg DGA/23/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-09-06 14:20
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego (skaner dokumentów + drukarka), przełącznika LAN oraz rutera do sieci komórkowych i zespołu rejestracji parametrów środowiskowych, oprogramowania do obsługi aparatury pomiarowej i automatyzacji badań, oprogramowania do zarządzania procesami badań oraz oprogramowania do opracowywania analitycznego wyników badań dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu rozwojowego: Mobilne Laboratorium Badania Funkcjonalności i Jakości Usług Komunikacji Elektronicznej dla Zespołów Dowodzenia i Łączności (MLB), Nr O R00 0075 11, Nr Umowy o wykonanie: Nr 0075/R/T00/2010/11 z dnia 01 września 2010 r.
Przetarg DGA/25/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-07 10:11
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DGA/27/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-03 15:04
Przetarg nieograniczony na dostawę systemu do akwizycji i prezentacji wideo i informacji stereoskopowej (3D) w wysokiej rozdzielczości do badań postrzeganej jakości przekazu (QoE) w ramach Projektu Inżynieria Internetu Przyszłości nr POIG.01.01.02-00-045/09, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Przetarg DGA/30/08 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-10-29 15:20
Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy specjalistycznego oprogramowania dla potrzeb inżynierii wiedzy.
Przetarg DGA/39/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-11-02 15:32
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu rozwojowego: Mobilne Laboratorium Badania Funkcjonalności i Jakości Usług Komunikacji Elektronicznej dla Zespołów Dowodzenia i Łączności (MLB), Nr O R00 0075 11, Nr Umowy o wykonanie: Nr 0075/R/T00/2010/11 z dnia 01 września 2010 r.
Przetarg DGA/41/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-11-07 15:19
Przetarg nieograniczony na dostawę punktów dostępowych do sieci WLAN na potrzeby Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego.
Przetarg DPZ/4/15/J przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-03 08:40
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych - sprzęt komputerowy
Przetarg DPZ/5/15/J przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-14 10:43
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych - sprzęt komputerowy
Przetarg DPZ/06/16 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-29 09:52
Przetarg nieograniczony na dostawę wektorowego generatora sygnałów na pasmo do 6 GHz dla Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego
Przetarg DZ/01/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-06-05 13:23
Przetarg nieograniczony przedmiotem którego jest "Dostawa sprzętu IT z oprogramowaniem dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie"
Przetarg DZ/03/17 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-06-27 13:47
Przetarg nieograniczony na dostawę szerokopasmowego liniowego wzmacniacza mocy dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego
Przetarg DZ/05/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-07-19 13:11
Przetarg nieograniczony na "Kompleksową dostawę i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15"
Przetarg DZ/05/PP/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-04-05 12:25
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej i stacjonarnego dostępu do Internetu na rzecz Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w: Warszawie przy ul Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15 i Wroclawiu przy ul Swojczyckiej 38.
Przetarg DZ/06/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-22 10:53
Przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego aparatury pomiarowej dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie z opcją wykupu oraz ubezpieczeniem na czas trwania leasingu
Przetarg DZ/07/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-22 10:54
Przetarg nieograniczony na "Kompleksową dostawę i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15"
Przetarg DZ/09/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-06 09:07
Przetarg nieograniczony na "Kompleksową dostawę i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15"
Przetarg DZ/10/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-25 13:30
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu czynności faktycznych i prawnych mających na celu przejęcie i eksploatację elektronicznego systemu poboru opłat
Przetarg DZ/13/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-23 10:19
Przetarg nieorganiczny przedmiotem którego jest „Dostawa pakietów subskrypcji platformowych usług hostowanych oraz wsparcia technicznego”
Przetarg DZ/14/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-11 13:25
Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT, zgodnej z Common Criteria na poziomie do EAL7"
Przetarg DZ/17/PP/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-22 10:56
Zaproszenie do składania ofert na aktualizację raportu pt. „Aspekty medyczne i biofizyczne promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej”