Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Unieważnienia

Unieważnienia

Utworzone przez Anita Sterna Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-21 13:00

Informacje o unieważnieniach przetargów organizowanych w Instytucie Łączności

Przetarg DGA/27/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-03 15:04
Przetarg nieograniczony na dostawę systemu do akwizycji i prezentacji wideo i informacji stereoskopowej (3D) w wysokiej rozdzielczości do badań postrzeganej jakości przekazu (QoE) w ramach Projektu Inżynieria Internetu Przyszłości nr POIG.01.01.02-00-045/09, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Przetarg DGA/30/08 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-10-29 15:20
Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy specjalistycznego oprogramowania dla potrzeb inżynierii wiedzy.
Przetarg DGA/39/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-11-02 15:32
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu rozwojowego: Mobilne Laboratorium Badania Funkcjonalności i Jakości Usług Komunikacji Elektronicznej dla Zespołów Dowodzenia i Łączności (MLB), Nr O R00 0075 11, Nr Umowy o wykonanie: Nr 0075/R/T00/2010/11 z dnia 01 września 2010 r.
Przetarg DGA/41/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-11-07 15:19
Przetarg nieograniczony na dostawę punktów dostępowych do sieci WLAN na potrzeby Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego.
Przetarg DPZ/4/15/J przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-03 08:40
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych - sprzęt komputerowy
Przetarg DPZ/5/15/J przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-14 10:43
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych - sprzęt komputerowy
Przetarg DPZ/06/16 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-29 09:52
Przetarg nieograniczony na dostawę wektorowego generatora sygnałów na pasmo do 6 GHz dla Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego
Przetarg DZ/03/17 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-06-27 13:47
Przetarg nieograniczony na dostawę szerokopasmowego liniowego wzmacniacza mocy dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego
Przetarg Zaproszenie do składania ofert przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-05 08:32
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro na wykonanie badania dotyczącego użyteczności, zainteresowania treścią oraz oczekiwań wśród uczestników testowego wdrożenia telewizji interaktywnej LDUiTV w środowisku rzeczywistym, realizowanym w ramach projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej”.