Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start

Nie znalazłeś tego czego szukałeś? Spróbuj wyszukiwania zaawansowanego by skorzystać z dodatkowych opcji.

Wyniki wyszukiwania 211 element(ów) pasuje do podanych kryteriów.

Źródło RSS dla znalezionych wyników

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DzUUE
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-09 09:07 — Zgodność: 1%
File Wynik postępowania
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-06 12:06 — Zgodność: 1%
File Unieważnienie części 2
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-06 12:06 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-31 09:26 — Zgodność: 1%
File Zestawienie ofert
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-29 15:09 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-26 10:10 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-26 10:04 — Zgodność: 1%
File Zmiana ogłoszenia II
pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-25 11:00 — Zgodność: 1%
File Informacja o modyfikacji siwz - zmiana terminu II
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-25 10:36 — Zgodność: 1%
File Wyjaśnienie treści SIWZ III
pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-25 10:35 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-25 09:57 — Zgodność: 1%
File Zmiana ogłoszenia
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-22 13:37 — Zgodność: 1%
File Informacja o modyfikacji siwz - zmiana terminu
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-22 13:24 — Zgodność: 1%
File Wyjaśnienie treści SIWZ II
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-22 13:24 — Zgodność: 1%
File Wyjaśnienie treści SIWZ
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-19 13:02 — Zgodność: 1%
Przetarg DZ/12/19
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-16 14:02 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o zamówieniu
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-16 14:01 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr A do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-16 11:47 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 6 do SIWZ
Wzór umowy przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-16 09:51 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 5 do SIWZ
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-16 09:50 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykaz podwykonawców przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-16 09:49 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-16 09:49 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-16 09:48 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowy przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-16 09:48 — Zgodność: 1%
File SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-16 09:44 — Zgodność: 1%
File Unieważnienie postępowania
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-15 12:58 — Zgodność: 1%
File Wynik postępowania
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-11 12:11 — Zgodność: 1%
File Unieważnienie postępowania
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-10 14:50 — Zgodność: 1%
File Zmiana ogłoszenia
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-09 14:52 — Zgodność: 1%
File Wyjaśnienie treści SIWZ
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-09 14:51 — Zgodność: 1%