Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start

Nie znalazłeś tego czego szukałeś? Spróbuj wyszukiwania zaawansowanego by skorzystać z dodatkowych opcji.

Wyniki wyszukiwania 196 element(ów) pasuje do podanych kryteriów.

Źródło RSS dla znalezionych wyników

File Załącznik nr 5 do SIWZ
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-18 12:21 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykaz podwykonawców przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-18 12:19 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-18 12:19 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-18 12:18 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowy przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-18 12:17 — Zgodność: 1%
File SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format PDF) przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-18 12:15 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-18 12:11 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-18 12:08 — Zgodność: 1%
File Unieważnienie postępowania
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-14 14:08 — Zgodność: 1%
Przetarg DZ/06/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotem którego jest: „Kompleksowa dostawa i ... przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-06 14:16 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o zamówieniu
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-06 14:15 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 7 do SIWZ
Wzór umowy przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-06 12:36 — Zgodność: 1%
File Załacznik nr 8 do SIWZ
Oświadczenie (zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów) przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-06 12:18 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 6 do SIWZ
Wykaz dostaw przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-06 12:17 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 5 do SIWZ
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-06 12:16 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykaz podwykonawców przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-06 12:15 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-06 12:15 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-06 12:14 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowy przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-06 12:13 — Zgodność: 1%
File SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-06 12:09 — Zgodność: 1%
Przetarg DZ/04/19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotem którego jest: „Dostawa i uruchomienie aparatury ... przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-05 11:49 — Zgodność: 1%
File Załacznik nr 9 do SIWZ
Oświadczenie o podwykonawcach (format PDF) przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-05 11:48 — Zgodność: 1%
File Załacznik nr 8 do SIWZ
Oświadczenie o wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 22) (format MS Office) przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-05 11:47 — Zgodność: 1%
File Załacznik nr 7 do SIWZ
Oświadczenie o wykluczeniu (art 24 ust. 1 pkt 15) (format MS Office) przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-05 11:45 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 6 do SIWZ
Oświadczenie w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej (format MS Office) przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-05 11:44 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 5 do SIWZ
Oświadczenie - zobowiązanie podmiotu trzeciego (format MS Office) przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-05 11:42 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykaz dostaw (format MS Office) przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-05 11:41 — Zgodność: 1%
File Załacznik nr 4 do SIWZ
Wzór umowy (format PDF) przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-05 11:40 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 2 do SIWZ
JEDZ (format MS Office) przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-05 11:37 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowy (format MS Office) przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-05 11:20 — Zgodność: 1%