Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start

Nie znalazłeś tego czego szukałeś? Spróbuj wyszukiwania zaawansowanego by skorzystać z dodatkowych opcji.

Wyniki wyszukiwania 287 element(ów) pasuje do podanych kryteriów.

Źródło RSS dla znalezionych wyników

File Załącznik nr 4 do umowy
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:07 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 2 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:06 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowy przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:04 — Zgodność: 1%
File SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:03 — Zgodność: 1%
File Identyfikator postępowania
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:02 — Zgodność: 1%
File Klucz publiczny
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:02 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o zamówieniu
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:01 — Zgodność: 1%
File Unieważnienie postępowania
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-17 10:36 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 8 do SIWZ
Wzór Umowy- po zmianie przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-16 12:58 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 2 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-16 12:58 — Zgodność: 1%
File Informacja o modyfikacji siwz - zmiana terminu
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-16 12:45 — Zgodność: 1%
File Wyjaśnienia treści SIWZ
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-16 12:44 — Zgodność: 1%
File Wynik postępowania
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-16 12:25 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-16 11:03 — Zgodność: 1%
File Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-14 11:13 — Zgodność: 1%
File Wynik postępowania
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-13 14:17 — Zgodność: 1%
File Protokół z wyboru ofert
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-26 09:07 — Zgodność: 1%
File Informacja z otwarcia ofert
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-23 13:25 — Zgodność: 1%
Przetarg DZ/05/19
Usługa projektowania układów scalonych w formie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych na potrzeby implementacji innowacyjnego komponentu ... przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-23 09:45 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o zamówieniu
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-23 09:44 — Zgodność: 1%
File Pytania i odpowiedzi
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-19 11:10 — Zgodność: 1%
File Zestawienie ofert
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-19 11:00 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 11 do SIWZ
Oświadczenie o podwykonawcach przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-18 13:46 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 10 do SIWZ
Oświadczenie o wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt. 22) przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-18 13:45 — Zgodność: 1%
File Załacznik nr 9 do SIWZ
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-18 13:45 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 8 do SIWZ
Wzór umowy przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-18 13:44 — Zgodność: 1%
File Załacznik nr 7 do SIWZ
Zobowiązanie podmiotu trzeciego przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-18 13:44 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 6 do SIWZ
Wyka z osób przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-18 13:43 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykaz usług przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-18 13:42 — Zgodność: 1%
File Załacznik nr 4 do SIWZ
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-18 13:42 — Zgodność: 1%