Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start

Nie znalazłeś tego czego szukałeś? Spróbuj wyszukiwania zaawansowanego by skorzystać z dodatkowych opcji.

Wyniki wyszukiwania 287 element(ów) pasuje do podanych kryteriów.

Źródło RSS dla znalezionych wyników

File Załącznik nr 5 do SIWZ
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowe przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 13:30 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykaz podwykonawców przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 13:30 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 13:29 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 13:29 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowy przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 13:28 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr A do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 13:27 — Zgodność: 1%
File SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 13:26 — Zgodność: 1%
File Zmiana ogłoszenia
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 13:25 — Zgodność: 1%
File Ogloszenie o zamówieniu
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 13:25 — Zgodność: 1%
Przetarg DZ/17/19
Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1, Przewodowej ... przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 12:36 — Zgodność: 1%
File SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 12:35 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o zamówieniu
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 12:35 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 8 do SIWZ
Oświadczenie (zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów) przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 09:47 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 6 do SIWZ
Wykaz dostaw przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 09:46 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 7 do SIWZ
Wzór umowy przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 09:46 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 5 do SIWZ
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 09:45 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 09:43 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykaz podwykonawców przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 09:43 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 09:42 — Zgodność: 1%
File Załącznik do formularza oferty
Kalkulacja cenowa przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 09:42 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowy przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 09:41 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 4 aktualny
Oświadczenie przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-25 11:44 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 2 aktualny
Wzór umowy - aktualny przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-25 11:43 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 1 aktualny
Formularz ofertowy, aktualny przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-25 11:43 — Zgodność: 1%
File Załacznik nr 3 aktualny
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-25 11:43 — Zgodność: 1%
File Przedłużenie terminu składania ofert
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-24 13:05 — Zgodność: 1%
File Wyjaśnienie treści SIWZ
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-23 14:43 — Zgodność: 1%
Przetarg DZ/35/2019/PP
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego za 2019 i 2020 rok wraz ze sporządzeniem sprawozdania z ... przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-23 11:59 — Zgodność: 1%
File Sprawozadanie finansowe Instytutu Łączności - BIP za 2018 r.
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-23 11:59 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 4
Oświadczenie przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-23 11:57 — Zgodność: 1%