Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start

Nie znalazłeś tego czego szukałeś? Spróbuj wyszukiwania zaawansowanego by skorzystać z dodatkowych opcji.

Wyniki wyszukiwania 196 element(ów) pasuje do podanych kryteriów.

Źródło RSS dla znalezionych wyników

File Załącznik nr 7 do SIWZ
Wzór umowy przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-19 12:17 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 6 do SIWZ
Wykaz dostaw przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-19 12:16 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 5 do SIWZ
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-19 12:16 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykaz podwykonawców przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-19 12:15 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-19 12:15 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-19 12:14 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowy przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-19 12:14 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr A do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-19 12:13 — Zgodność: 1%
File SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-19 12:12 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o zamówieniu
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-19 12:11 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DzUUE
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-13 07:32 — Zgodność: 1%
File Wynik postępowania
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-11 13:26 — Zgodność: 1%
File Zmiana ogłoszenia opublikowana w DzUUE 04.06.2019
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-04 09:54 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 8 do SIWZ - po zmianie
Wzór Umowy przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-03 11:32 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie
Formularz ofertowy przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-03 11:30 — Zgodność: 1%
File Informacja o modyfikacji siwz
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-03 11:28 — Zgodność: 1%
File Wyjaśnienia treści SIWZ
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-03 11:26 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-31 12:14 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-31 12:02 — Zgodność: 1%
File Zmiana ogłoszenia
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-23 09:35 — Zgodność: 1%
Przetarg DZ/09/19
Usługa projektowania układów scalonych w formie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych na potrzeby implementacji innowacyjnego komponentu ... przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:19 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 11 do SIWZ
Oświadczenie o podwykonawcach przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:17 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 10 do SIWZ
Oświadczenie o wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt. 22) przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:15 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 9 do SIWZ
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:15 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 8 do SIWZ
Wzór Umowy przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:14 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 7 do SIWZ
Zobowiązanie podmiotu trzeciego przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:09 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 6 do SIWZ
Wyka z osób przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:08 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykaz usług przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:08 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 3 do SIWZ
Porozumienie o zachowaniu poufności informacji przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:07 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 4 do umowy
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:07 — Zgodność: 1%