Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start

Nie znalazłeś tego czego szukałeś? Spróbuj wyszukiwania zaawansowanego by skorzystać z dodatkowych opcji.

Wyniki wyszukiwania 287 element(ów) pasuje do podanych kryteriów.

Źródło RSS dla znalezionych wyników

File Załącznik nr 3
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-23 11:56 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 2
Wzór umowy przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-23 11:47 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 1
Formularz ofertowy przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-23 11:46 — Zgodność: 1%
File Zaproszenie do składania ofert
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-23 11:43 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o zamówieniu
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-18 14:01 — Zgodność: 1%
Przetarg DZ/15/19
Dostawa precyzyjnego przestrajalnego generatora sygnałów częstotliwości wzorcowych w zakresie 250 kHz – 50 GHz o niskich szumach fazowych dla Instytutu ... przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-18 14:01 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 8 do SIWZ
Oświadczenie (zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów) przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-18 11:02 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 7 do SIWZ
Wzór umowy przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-18 11:01 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 5 do SIWZ
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-18 10:59 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 6 do SIWZ
Wykaz dostaw przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-18 10:59 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-18 10:58 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykaz podwykonawców przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-18 10:58 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-18 10:57 — Zgodność: 1%
File Załacznik nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowy przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-18 10:55 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr A do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-18 10:54 — Zgodność: 1%
File SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-18 10:53 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DzUUE
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-09 09:07 — Zgodność: 1%
File Wynik postępowania
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-06 12:06 — Zgodność: 1%
File Unieważnienie części 2
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-06 12:06 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-31 09:26 — Zgodność: 1%
File Zestawienie ofert
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-29 15:09 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-26 10:10 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-26 10:04 — Zgodność: 1%
File Zmiana ogłoszenia II
pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-25 11:00 — Zgodność: 1%
File Informacja o modyfikacji siwz - zmiana terminu II
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-25 10:36 — Zgodność: 1%
File Wyjaśnienie treści SIWZ III
pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-25 10:35 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-25 09:57 — Zgodność: 1%
File Zmiana ogłoszenia
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-22 13:37 — Zgodność: 1%
File Informacja o modyfikacji siwz - zmiana terminu
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-22 13:24 — Zgodność: 1%
File Wyjaśnienie treści SIWZ II
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-22 13:24 — Zgodność: 1%