Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start

Nie znalazłeś tego czego szukałeś? Spróbuj wyszukiwania zaawansowanego by skorzystać z dodatkowych opcji.

Wyniki wyszukiwania 197 element(ów) pasuje do podanych kryteriów.

Źródło RSS dla znalezionych wyników

File Załącznik nr 3 do SIWZ
Porozumienie o zachowaniu poufności informacji przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-18 13:41 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 2 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-18 13:40 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowy przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-18 13:37 — Zgodność: 1%
File SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-18 13:36 — Zgodność: 1%
File Zestawienie ofert
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-15 12:40 — Zgodność: 1%
File Pytania i odpowiedzi
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-15 12:36 — Zgodność: 1%
File Wyjaśnienia treści SIWZ
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-15 12:31 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 3 po zmianach
Wzór umowy po zmianach przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-15 08:53 — Zgodność: 1%
File Załacznik nr 2
Formularz ofertowy po zmianach przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-15 08:51 — Zgodność: 1%
File Zmiana terminów
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-15 08:50 — Zgodność: 1%
File Pytania i odpowiedzi
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-11 14:04 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o zamówieniu
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-11 12:12 — Zgodność: 1%
Przetarg DZ/08/19
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Szachowej 1” przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-11 12:12 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 7 do SIWZ
Wzór umowy przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-11 08:38 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 8 do SIWZ
Oświadczenie (zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów) przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-11 08:38 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 6 do SIWZ
Wykaz dostaw przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-11 08:37 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 5 do SIWZ
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-11 08:36 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykaz podwykonawców przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-11 08:36 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-11 08:35 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 1a do SIWZ
Kalkulacja cenowa do formularza ofertowego przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-11 08:34 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 2
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-11 08:34 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowy przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-11 08:33 — Zgodność: 1%
File SIWZ
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-11 08:32 — Zgodność: 1%
Przetarg DZ/17/2019
Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę i instalację serwerów modułowych i przełączników sieciowych do Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu ... przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-09 13:05 — Zgodność: 1%
File Załącznik 3
Wzór umowy przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-09 13:05 — Zgodność: 1%
File Załącznik 2
Formularz ofertowy przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-09 13:04 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-09 13:04 — Zgodność: 1%
File Zaproszenie do składania ofert
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-09 13:02 — Zgodność: 1%
File Informacja z otwarcia ofert
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-09 10:43 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Pełna treść przez kkesik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-04 11:22 — Zgodność: 1%