Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Udostępnianie informacji publicznej

Informacje ogólne

Utworzone przez Anita Sterna Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-25 11:58

Podstawa prawna

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póź. zm.)

Przewidywany termin załatwienia

 1. Informację publiczną udostępnia się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 2. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, Instytut Łączności powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Instytutu Łączności.

Informacje na temat opłat

W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej Instytut Łączności ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji:

 1. W terminie 14 dni od daty złożenia wniosku Instytut Łączności wydaje powiadomienie o konieczności wniesienia opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej;
 2. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia może:
  1. uiścić opłatę – wówczas wnioskowana informacja udostępniona jest wnioskodawcy niezwłocznie,
  2. zmienić wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas zmodyfikowany wniosek rozpatruje się ponownie,
  3. wycofać wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu;
 3. W przypadku, gdy wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia nie wniesie opłaty za udostępnienie informacji publicznej, nie wycofa wniosku, ani nie dokona zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej, Instytut Łączności udostępnia wnioskowaną informację publiczną i wydaje postanowienie o pobraniu opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej;
 4. Instytut Łączności na prośbę wnioskodawcy może w terminie 7 dni od daty dokonania opłaty wystawić fakturę VAT.