Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2008 DAD-2/2008

DAD-2/2008

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-01 14:16

Przetarg nieograniczony na roboty dekarskie i budowlane budynków: administracyjnego, stacji trafo, jonosfery w Instytucie Łączności-Państwowym Instytucie Badawczym przy ul Szachowej 1 w Warszawie

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zawarciu umowy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 10:24
Treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-01 14:11
Treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o przetargu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-04 15:52
Treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-04 15:52
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-04 15:52
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-04 15:52
Formularz ofertowy do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-04 15:52
Oświadczenie Wykonwacy
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-04 15:52
Oświadczenie Wykonawcy - do wykorzystania przez Wykonwcę
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-06 14:58
Wzór umowy
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-04 15:52
Wykaz osób i podmiotów
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-04 15:52
Wykaz osób i podmiotów - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-04 15:52
Wykaz narzędzi
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-04 15:52
Wykaz narzędzi - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 6a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-04 15:52
Przedmiar robót - budynek administarcyjny
File Załącznik nr 6a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-05 12:03
Przedmiar robót budynek administracyjny - do wykorzystania przez Wykonawcę
File STWiORB przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-04 15:52
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - budynek administracyjny
File Załącznik nr 6b przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-04 15:52
Przedmiar robót budynek stacji trafo
File Załącznik nr 6b przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-05 12:06
Przedmiar robót budynek stacji trafo - do wykorzystania przez Wykonawcę
File STWiORB przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-04 15:52
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - budynek stacji trafo
File Załącznik nr 6c przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-04 15:52
Przedmiar robót budynek jonosfery
File Załącznik nr 6c przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-05 12:07
Przedmiar robót budynek jonosfery - do wykorzystania przez Wykonawcę
File STWiORB przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-04 15:52
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - budynek Jonosfery
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-04 15:52
Wykaz wykonanych robót
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-04 15:52
Wykaz wykonanych robót - do wykorzystania przez Wykonawcę