Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2008 DAD-3/2008

DAD-3/2008

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-03 13:37

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w budynku głównym w Instytucie Łączności - PIB przy ul. Szachowej 1 w Warszawie

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zawarciu umowy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-08-08 11:47
Treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-03 13:26
Treść ogłoszenia
File Ogłoszenie o przetargu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:04
Treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:07
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:08
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:09
Formularz ofertowy - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:10
Oświaczenie Wykonawcy
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:11
Oświadczenie Wykonawcy - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-11 14:35
Wzór umowy
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:13
Wykaz osób i podmiotów
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:14
Wykaz osób i podmiotów - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:15
Wykaz narzędzi
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:16
Wykaz narzędzi - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 6a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:17
Przedmiar robót - okna
File Załącznik nr 6a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:18
Przedmiar robót - okna - do wykorzystania przez Wykonawcę
File STWiORB przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:20
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - okna
File Załącznik nr 6b przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:21
Przedmiar robót - drzwi zewnętrzne
File Załącznik nr 6b przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:59
Przedmiar robót - drzwi zewnetrzne do wykorzystania przez Wykonawcę
File STWiORB przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:27
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - drzwi zewnętrzne
File Załącznik nr 6c przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:34
Przedmiar robót - korytarz Z-10
File Załącznik nr 6c przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:35
Przedmiar robót korytarz Z-10 - do wykorzystania przez Wykonawcę
File STWiORB przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:36
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - korytarz Z-10
File Załącznik nr 6d przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:38
Przedmiar robót - pom. 131, Z-5
File Załącznik nr 6d przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:41
Przedmiar robót - pom.131, Z-5 - do wykorzystania przez Wykonawcę
File STWiORB przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:42
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - pom 131, Z-5
File Załącznik nr 6e przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:45
Przedmiar robót pomieszczenia Z-14 i Z-1
File Załącznik nr 6e przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:46
Przedmiar robót pomieszczenia Z-14 i Z-1 - do wykorzystania przez Wykonawcę
File STWiORB przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:47
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - pomieszczenia Z-14 i Z-1
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:48
Wykaz wykonanych robót
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-10 15:50
Wykaz wykonanych robót - do wykorzystania przez Wykonawcę