Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2008 DAD-4/2008

DAD-4/2008

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-10 11:47

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku głównym, Instytutu Łączności -PIB przy ul. Jaśkowa Dolina 15, w Gdańsku

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zawarciu umowy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-18 13:24
Treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-10 11:43
Treść zawiadomienia (ogłoszenia)
File Ogłoszenie o przetargu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-16 13:38
Treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-16 13:39
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-16 13:41
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-16 13:42
Formularz ofertowy - do wykorzystania przez wykonawcę
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-16 13:43
Oświadczenie Wykonawcy
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-16 13:44
Oświadczenie Wykonawcy- do wykorzystania przez wykonawcę
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-16 13:45
Wzór umowy
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-16 13:46
Wykaz osób i podmiotów
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-16 13:47
Wykaz osób i podmiotów - do wykorzystania przez wykonawcę
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-16 13:47
Wykaz narzędzi
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-16 13:48
Wykaz narzędzi - do wykorzystania przez wykonawcę
File Załącznik nr 6a - zmiany!!! przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-17 13:29
Przedmiar robót - stolarka okienna IIIp - aktualny po zmianach !!!
File Załącznik nr 6a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-16 13:50
Przedmiar robót - stolarka okienna III p.
File Załącznik nr 6b- zmiany!!! przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-17 13:32
Przedmiar robót - stolarka okienna IV p - aktualny po zmianach!!!
File Załącznik nr 6b przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-16 13:51
Przedmiar robót - stolarka okienna IVp
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-16 13:52
Wykaz wykonanych robót
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-16 14:02
Wykaz wykonanych robót - do wykorzystania przez wykonawcę
File Szkice okien przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-17 13:20
Rysunki stolarki okiennej z zaznaczonym podziałem i funkcją otwierania
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-17 11:20
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót