Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2008 DAD-6/2008

DAD-6/2008

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2008-08-07 15:25

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane i elektryczne w budynku głównym w Instytucie Łączności-Państwowym Instytucie Badawczym przy ul Jaśkowa Dolina 15 w Gdańsku

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zawarciu umowy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-08-21 12:21
Treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-08-07 15:20
Treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o przetargu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:25
Treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:26
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:27
Formularz oferty
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:28
Formularz oferty - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:29
Oświadczenie Wykonawcy
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:29
Wzór umowy
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:30
Wykaz osób i podmiotów
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:31
Wykaz narzędzi
File Załącznik nr 6a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:32
Przedmiar robót - drzwi stalowe
File Załącznik nr 6b przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:34
Przedmiar robót - klatka schodowa III i IV p
File Załącznik nr 6c przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:35
Przedmiar robót - Korytarze III p
File Załącznik nr 6d przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:36
Przedmiar robót - Korytarze IV p
File Załącznik nr 6e przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:37
Przedmiar robót - toalety na I i II p
File Załącznik nr 6f przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:38
Przedmiar robót - toaleta na parterze
File Załącznik nr 6g przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:39
Przedmiar robót - instalacja grzejników
File Załącznik nr 6h przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:40
Przedmiar robót - instalacja elektryczna
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:41
Wykaz wykonanych robót
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:44
Specyfikacja techniczna - toalety
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:45
Specyfikacja techniczna - roboty malarskie
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:47
Specyfikacja techniczna - instalacja elektryczna
File Inwentaryzacja przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:48
Inwentaryzacja - instalacji elektrycznej
File Projekt przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:49
Projekt budowlany instalacji elektrycznej
File Schematy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:55
Schemat zasilania i wlz - E1
File Schematy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:56
Schemat instalacji kl schodowej- E2
File Schematy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:57
Rozdzielnica piętrowa - E3
File Schematy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:58
Szafka "E" RG - przebudowa - E4
File Schematy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 14:59
Tablica odbiorcy - E5
File Schematy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 15:00
Plan instalacji rzut parteru- E6
File Schematy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 15:01
Plan instalacji rzut I pietra - E7
File Schematy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 15:02
Plan instalacji rzut II pietra - E8
File Schematy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 15:02
Plan instalacji rzut III piętra - E9
File Schematy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 15:03
Plan instalacji rzut IV pietra - E10
File Schematy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-16 15:04
Plan instalacji rzut maszynowni dżwigu - E11