Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2008 DAD-7/2008

DAD-7/2008

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2008-08-08 14:20

Przetarg nieograniczony na „Docieplenie i wykonanie elewacji na budynku laboratoryjno-administracyjnym część A i B Instytutu Łączności - PIB we Wrocławiu przy ul Swojczyckiej 38”

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zawarciu umowy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-08-21 12:34
Treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-08-08 14:11
Treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o przetargu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-18 14:38
Treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-18 14:39
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-18 14:40
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-18 14:41
Formularz ofertowy - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-18 14:43
Oświadczenie Wykonawcy
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-18 14:44
Oświadczenie Wykonawcy- do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-18 14:46
Wzór umowy
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-18 14:47
Wykaz osób i podmiotów
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-18 14:49
Wykaz osób i podmiotów - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-18 14:48
Wykaz narzędzi
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-18 14:50
Wykaz narzędzi - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 6a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-18 14:51
Przedmiar robót - docieplenie i elewacja
File Załącznik nr 6b przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-18 14:52
Przedmiar robót - roboty dekarskie
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-18 14:54
Wykaz wykonanych robót
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-18 14:55
Wykaz wykonanych robót - do wykorzystania przez Wykonawcę
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-18 14:56
Specyfikacja techniczna - elewacja
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-18 14:56
Specyfikacja techniczna - docieplenie
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-18 14:57
Specyfikacja techniczna- malowanie
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-18 14:58
Specyfikacja techniczna - dach