Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2008 DAD-1/2008

DAD-1/2008

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-26 11:38

Przetarg nieopraniczony na "Dostawę i montaż stolarki okiennej w budynkach "A" i "B", Instytutu Łączności -PIB przy ul. Swojczyckiej 38, we Wrocławiu"

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zawarciu umowy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-07-10 11:03
Treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-26 11:33
Treść zawiadomienia
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-06-09 14:44
Treść pytań i odpowiedzi na pytania do SIWZ
File Ogłoszenie o przetargu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-30 15:21
Treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-30 15:25
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File STWiORB przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-30 15:23
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-30 15:27
Formularz oferty wykonawcy
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-30 09:25
Formularz ofertowy wykonawcy
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-30 15:28
Oświadczenie wykonwacy
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-30 09:28
Oświadczenie Wykonawcy
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-30 15:29
Wzór umowy
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-30 09:29
Wzór umowy
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-30 15:30
Wykaz osób i podmiotów
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-30 09:32
Wykaz osób i podmiotów
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-30 15:31
Wykaz narzędzi
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-30 09:33
Wykaz narzędzi
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-30 15:32
Przedmiar robót budowlanych
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-30 09:34
Przedmiar robót budowlanych
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-30 15:33
Wykaz wykonanych robót
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-30 09:36
Wykaz wykonanych robót