Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2010 DAD-5/2010

DAD-5/2010

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-22 15:18

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach Instytutu Łączności – PIB w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zawarciu umowy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-22 15:13
Treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-09 13:06
Treść zawiadomienia
File Wyjaśnienia treści SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-01 15:38
Treść wyjaśnień
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-22 12:17
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-22 12:19
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-22 12:20
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-22 12:21
Formularz ofertowy - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-22 12:22
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-22 12:23
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-22 12:24
Wzór umowy
File Załącznik nr 5 a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-22 12:29
Przedmiar robót- okna w budynku głównym
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-22 12:30
Specyfikacja techniczna- okna w budynku gównym
File Szkice okien przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-22 12:31
Szkic okien w budynku głównym
File Załącznik nr 5 b przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-22 12:33
Przedmiar robót - roboty zewnetrzne i wewnętrzne w budynkach: głównym, WKW i willi
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-22 12:34
Specyfikacja techniczna- roboty w budynkach : głównym,WKW i willi
File Załącznik nr 5 c przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-22 12:36
Przedmiar robót - okna w budynku Willa Steffensa
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-22 12:37
Specyfikacja techniczna - okna w budynku Willa Steffensa
File Załącznik nr 5 d przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-22 12:38
Przedmiar robót- izolacja ścian w budynku Willa Steffensa
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-22 12:38
Specyfikacja techniczna - izolacja ścian w budynku Willa Steffensa
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-22 12:39
Wykaz robót
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-22 12:40
Wykaz robót - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-22 12:41
Wykaz osób
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-22 12:42
Wykaz osób - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 7a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-22 12:43
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień