Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2011 DAD-4/2011

DAD-4/2011

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-29 10:31

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach i na posesji Instytutu Łączności – PIB w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15.

File Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-29 11:29
Pełna treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-06 16:38
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-06 16:38
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-06 16:39
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-06 16:41
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-06 16:42
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-06 16:42
Wzór umowy
File Załącznik nr 5 a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-06 16:44
Przedmiar robót - do zadania nr 1
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-07 11:44
Specyfikacja techniczna - do zadania nr 1
File Załącznik nr 5 b przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-06 16:49
Przedmiar robót - do zadania nr 2
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-06 16:50
Specyfikacja techniczna - do zadania nr 2
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-06 16:51
Wykaz robót
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-06 16:52
Wykaz osób
File Załącznik nr 7a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-06 16:53
Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień