Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2011 DAD-5/2011

DAD-5/2011

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2011-07-19 12:22

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach i na posesji Instytutu Łączności – PIB w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15

File Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-07-19 13:19
Pełna treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-29 16:28
Treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-29 16:29
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-29 16:30
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-29 16:31
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-29 16:32
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-29 16:33
Wzór umowy
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-29 16:33
Przedmiar robót
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-29 16:34
Specyfikacja techniczna
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-29 16:35
Wykaz robót
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-29 16:36
Wykaz osób
File Załącznik nr 7a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-29 16:37
Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień