Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2012 DAG/A-10/2012

DAG/A-10/2012

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2012-09-24 11:47

Przetarg nieograniczony na rozbudowę istniejącego systemu zasilania gwarantowanego firmy Benning zainstalowanego w budynku głównym „G” w Instytucie Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-09-24 11:46
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-31 14:59
Treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-24 15:01
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-24 15:02
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-24 15:03
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-24 15:04
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-24 15:04
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-24 15:05
Wzór umowy
File Załącznik nr 5a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-24 15:07
Wykaz sprzętu
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-24 15:08
Formularz cenowy - Wykaz sprzetu i usług
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-24 15:10
Wykaz dostaw
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-24 15:11
Wykaz osób
File Załącznik nr 8 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-24 15:11
Warunki równoważności