Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2012 DAG/A-9/1/2012

DAG/A-9/1/2012

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2012-09-13 12:00

Przetarg nieograniczony na Adaptację pomieszczeń laboratoriów naukowo-badawczych zlokalizowanych w budynku głównym „G” w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. Szachowej 1.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-09-13 11:56
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-09-07 09:55
Pełna treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o zmianie ogłozenia przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-24 11:31
Pełna treść ogłoszenia
File Zmiana treści SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-24 11:30
Zmiana treści SIWZ
File Rysunki 12,13,14,15 w formacie dwg przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-20 15:06
Rysunki 12,13,14,15 z projektu TOM I OGÓLNOBUDOWLANY- do wykorzystania przez Wykonawcę.
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-13 16:18
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-13 16:19
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-13 16:20
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-13 16:20
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-13 16:20
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-13 16:20
Wzór umowy
File Załącznik nr 5a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-13 16:20
Przedmiar robót - roboty budowlane
File Załącznik nr 5b przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-13 16:26
Przedmiar robót - instalacje teletechniczne
File Załącznik nr 5c przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-13 16:20
Przedmiar robót - instalacje elektryczne
File Załącznik nr 5d przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-13 16:20
Przedmiar robót - instalacje sanitarne
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-13 16:20
Wykaz robót
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-13 16:20
Wykaz osób
File Załącznik nr 7A przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-13 16:20
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
File STWiOR -ogólnobudowlana przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-13 16:20
Specyfikacja techniczna - ogólnobudowlana
File STWiOR - elektryczna przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-13 16:20
Specyfikacja techniczna - branża elektryczna
File STWiOR - teletechnika przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-13 16:20
Specyfikacja techniczna - teletechnika
File STWiOR - wentylacja i klimatyzacja przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-13 16:20
Specyfikacja techniczna - wentylacja i klimatyzacja
File Wykaz Urządzeń - wentylacja i klimatyzacja przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-13 16:20
Wykaz elementów i urządzeń - wentylacja i klimatyzacja
File Projekt wykonawczy ogólnobudowlany przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-13 16:20
Projekt wykonawczy - Tom I ogólnobudowlany
File Projekt wykonawczy - instalacje klimatyzacji i sanitarne przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-13 16:20
Projekt wykonawczy - Tom II instalacje klimatyzacji i sanitarne
File Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-13 16:22
Projekt wykonawczy - Tom III instalacje elektryczne
File Projekt wykonawczy - instalacje teletechniczne przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-13 16:22
Projekt wykonawczy - Tom IV instalacje teletechniczne