Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2012 DAG/A-9/2012

DAG/A-9/2012

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2012-09-07 08:51

Przetarg nieograniczony - Adaptacja pomieszczeń laboratoriów naukowo-badawczych zlokalizowanych w budynku głównym „G” w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. Szachowej 1.

File Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-09-07 09:48
Pełna treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-24 11:09
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-24 11:09
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-24 11:15
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-24 11:16
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-24 11:17
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-24 11:18
Wzór umowy
File Załącznik nr 5a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-24 11:19
Przedmiar robót - roboty budowlane
File Załącznik nr 5b przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-24 11:19
Przedmiar robót - instalacje teletechniczne
File Załącznik nr 5c przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-24 11:20
Przedmiar robót - instalacje elektryczne
File Załącznik nr 5d przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-24 11:21
Przedmiar robót - instalacje sanitarne
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-24 11:22
Wykaz robót
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-24 11:23
Wykaz osób
File Załącznik nr 7A przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-24 11:24
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
File STWiOR -ogólnobudowlana przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-24 11:43
Specyfikacja techniczna - ogólnobudowlana
File STWiOR - elektryczna przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-24 11:44
Specyfikacja techniczna - branża elektryczna
File STWiOR - teletechnika przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-24 11:45
Specyfikacja techniczna - teletechnika
File STWiOR - wentylacja i klimatyzacja przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-24 11:46
Specyfikacja techniczna - wentylacja i klimatyzacja
File Wykaz Urządzeń - wentylacja i klimatyzacja przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-24 11:47
Wykaz elementów i urządzeń - wentylacja i klimatyzacja
File Projekt wykonawczy ogólnobudowlany przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-24 11:57
Projekt wykonawczy - Tom I ogólnobudowlany
File Projekt wykonawczy - instalacje klimatyzacji i sanitarne przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-24 11:57
Projekt wykonawczy - Tom II instalacje klimatyzacji i sanitarne
File Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-24 12:01
Projekt wykonawczy - Tom III instalacje elektryczne
File Projekt wykonawczy - instalacje teletechniczne przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-24 12:05
Projekt wykonawczy - Tom IV instalacje teletechniczne