Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2014 DAG/A-1/2014

DAG/A-1/2014

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-12 16:13

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu na rzecz Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w: Warszawie przy ul Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15 i Wrocławiu przy ul Swojczyckiej 38.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-12 15:12
Pełna treść ogłoszenia
File Informacja o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-06 09:45
Pełna treść informacji
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-25 15:23
Pełna treść zawiadomienia
File Załącznik nr 1 - wersja w wordzie przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-21 09:37
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 - wersja w wordzie przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-21 09:37
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 - wersja w wordzie przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-21 09:40
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
File Załącznik nr 3 A - wersja w wordzie przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-21 09:39
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-11 15:15
Treść ogłoszenia
File Wyjaśnienia treści SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-11 15:14
Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia treści SIWZ
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-04 14:27
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-04 14:28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-04 14:29
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-04 14:30
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-04 14:31
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
File Załącznik nr 3A przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-04 14:32
Informacja/Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-04 14:33
Ogólne warunki umowy
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-04 14:34
Wykaz numerów telefonicznych Zamawiającego