Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2014 DAG/A-3/2014

DAG/A-3/2014

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-03 12:01

Przetarg nieograniczony "Roboty budowlane w budynku willa Steffensa w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15."

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-03 12:59
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-26 09:37
Pełna treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-03 12:47
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-05 08:49
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-04 09:14
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-03 12:49
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-03 12:50
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
File Załącznik nr 3A przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-03 12:51
Informacja/oświadczenie o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-03 12:52
Wzór umowy
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-03 12:53
Przedmiar robót
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-03 12:53
Wykaz wykonanych robót
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-03 12:54
Wykaz osób
File Załącznik nr 7A przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-03 12:55
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
File Projekt przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-03 13:00
Projekt stolarki okiennej
File STWiORB przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-03 13:02
Specyfikacja techniczna wykonania stolarki okiennej