Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2015 DAG-2/0/2015

DAG-2/0/2015

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-01 10:43

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro na konserwację i serwis instalacji i urządzeń klimatyzacji precyzyjnej, klimatyzacji komfortu, wentylacji i zmiękczacza wody zamontowanych w budynku głównym Instytutu Łączności w Warszawie

File Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-25 14:11
Pełna treść protokółu
File Wyjaśnienia treści Zaproszenia przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-17 10:47
Pełna treść wyjaśnień
File Zmiana treści załącznika nr 2 - wzór umowy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-16 14:15
Zmianie uległ zapis paragrafu 6 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 2 do Zaproszenia), który otrzymuje brzmienie: „1. Wykonawca zapewnia całodobową bezpłatną obsługę pogotowia technicznego.”
File Zaproszenie do złożenia oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-06-09 11:24
Pełna treść zaproszenia, formularz oferty, wzór umowy