Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2015 DAG-2/2015

DAG-2/2015

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-28 13:57

Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru w budynkach Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-28 13:55
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-18 11:16
 
File Wyjąśnienie treści SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-31 12:44
 
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-24 15:58
Pełna treść ogłoszenia
File Wyjaśnienia treści SIWZ -2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-24 15:57
Pełna treść wyjaśnień
File Wyjaśnienia treści SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-23 11:09
Pełna treść wyjaśnień
File Wzory oświadczeń i wykazów w wersji edytowalnej przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-22 12:13
Wzory oświadczeń, wykazów
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-20 13:00
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-20 13:01
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-20 13:02
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-20 13:03
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-20 13:04
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
File Załącznik nr 3A przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-20 13:06
Informacja/oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-21 10:05
Wzór umowy
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-20 13:42
Przedmiar robót
File Załącznik nr 5a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-20 13:43
Kosztorys ślepy - dla ułatwienia
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-20 13:45
Wykaz robót
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-20 13:45
Wykaz osób
File Załącznik nr 7A przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-20 13:46
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
File Projekt wykonawczy - wersja w dwg przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-20 13:47
Projekt wykonawczy wersja w dwg
File Projekt wykonawczy - wersja pdf przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-20 13:48
Projekt wykonawczy wersja pdf
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-07-20 13:50
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót