Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2015 DAG-3/2015

DAG-3/2015

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2015-10-16 11:29

Przetarg nieograniczony na dozór i ochronę mienia w obiektach Instytutu Łączności – PIB w: Warszawie przy ul. Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15, Wrocławiu przy ul Swojczyckiej 38

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-10-16 11:27
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-30 13:51
Pełna treść zawiadomienia
File Wyjaśnienia treści SIWZ 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-22 13:39
Pełna treść pytań i odpowiedzi
File Wyjaśnienia treści SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-17 14:54
Pełna treść wyjaśnień
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-15 12:56
Pełna treść zamówienia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-15 12:57
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-15 13:28
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 1A przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-15 13:29
Formularz cenowy
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-15 13:44
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-15 13:45
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
File Załącznik nr 3A przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-15 13:47
Oświadczenie/ Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-15 13:48
Wzór umowy
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-15 13:49
Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu patroli interwencyjnych
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-15 13:50
Wykaz usług
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-15 13:51
Wykaz osób
File Wzory oświadczeń, wykazów i formularzy w wersji edytowalnej przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-15 13:57
Wzory oświadczeń, wykazów i formularzy