Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2016 DAG-1/2016

DAG-1/2016

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-15 11:30

Przetarg nieograniczony na Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Instytutu Łączności – PIB w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-15 12:29
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze naj korzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-05 14:32
Pełna treść zawiadomienia
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-22 10:46
Pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-14 11:13
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-14 12:33
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-14 12:35
Formularz ofertowy
File załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-14 12:37
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-14 12:38
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
File załącznik nr 3A przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-14 12:39
Informacja/oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-14 12:40
Wzór umowy
File załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-14 12:41
Przedmiar robót - budynek WKW
File załącznik nr 5a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-14 12:42
Przedmiar robót - budynek główny
File załącznik nr 5b przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-14 12:43
Przedmiar robót - budynek Willa Steffensa
File załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-14 12:44
Wykaz wykonanych robót
File załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-14 12:44
Wykaz osób
File załącznik nr 7A przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-14 12:45
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
File Projekt wykonawczy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-14 12:47
Projekt
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-14 12:49
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót