Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2016 DAG-2/2016

DAG-2/2016

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-15 14:04

Przetarg nieograniczony na renowację elewacji Willi Steffensa w Instytucie Łączności – PIB w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-15 14:02
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-05 14:28
Pełna treść zawiadomienia
File Wyjaśnienia treści SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-28 10:15
Pełna treść wyjaśnień
File Projekt budowlany - część rysunkowa przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-28 10:16
Część rysunkowa projektu budowlanego
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 12:04
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 12:05
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 12:05
Formularz ofertowy
File załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 12:06
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 12:07
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
File załącznik nr 3A przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 12:08
Informacja/oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 12:13
Wzór umowy
File załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 12:11
Przedmiar robót - etap I
File załącznik nr 5a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 12:12
Przedmiar robót - etap II
File załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 12:14
Wykaz wykonanych robót
File załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 12:14
Wykaz osób
File załącznik nr 7A przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 12:15
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
File STWiOR etap I przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 12:26
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru - etap I
File STWiOR - etap II przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 12:27
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- etap II
File Program prac konserwatorskich przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 12:23
Pełna treść programu
File Projekt przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-16 12:25
Projekt budowlany