Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2009 DAD-1/2009

DAD-1/2009

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-30 13:27

Wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną i adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych w budynku laboratoryjno-warsztatowym ,,C’’ Instytutu Łączności PIB we Wrocławiu przy ul. Swojczyckiej 38

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zawarciu umowy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-30 13:22
Treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-17 13:09
Treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o przetargu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-20 13:23
Treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-20 13:23
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-20 13:23
Formularz oferty
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-20 13:23
Formularz ofertowy - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-22 11:53
Oświadczenie Wykonawcy
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-20 13:23
Wzór umowy
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-20 13:23
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-20 13:23
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-20 13:23
Wykaz narzędzi i urządzeń
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-20 13:23
Wykaz narzędzi i urządzeń - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 6a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-20 13:23
Przedmiar robót - dach
File Załącznik nr 6b przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-20 13:23
Przedmiar robót - pomieszczenia
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-20 13:23
Wykaz wykonanych robót
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-20 13:23
Wykaz wykonanych robót - do wykorzystania przez Wykonawcę
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-20 13:23
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót