Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2009 DAD-2/2009

DAD-2/2009

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2009-07-10 10:07

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w budynku głownym w Instytucie Łączności w Gdańsku przy ul Jaśkowa Dolina 15

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zawarciu umowy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-07-10 10:03
Treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-07-01 11:31
Treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o przetargu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-28 13:26
Treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-28 13:27
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-28 13:28
Formularz oferty
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-28 13:29
Formularz ofertowy - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-28 13:30
Oświadczenie Wykonawcy
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-28 13:31
Wzór umowy
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-28 13:33
Wykaz osób,które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-28 13:34
Wykaz osób,które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-28 13:35
Wykaz narzędzi i urządzeń
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-28 13:36
Wykaz narzędzi i urządzeń- do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 6a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-28 13:46
Zadanie 1 - Przedmiar robót- wykonanie okien i drzwi z PCV
File Szkice okien przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-28 13:48
Rysunek stolarki
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-28 13:51
Zadanie 1 -Specyfkacja techniczna wykonania i odbioru robót
File Załącznik nr 6b przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-28 13:53
Zadanie 2- Przedmiar robót budowlanych
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-28 13:57
Zadanie 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-28 13:58
Wykaz wykonanych robót
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-28 13:59
Wykaz wykonanych robót - do wykorzystania przez Wykonawcę