Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2009 DAD-3/2009

DAD-3/2009

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2009-07-10 15:03

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w budynkach: głównym, garaży, mieszkalnym Instytutu Łączności w Warszawie przy ul. Szachowej 1 i przy ul Jałowcowej 31 i 33

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zawarciu umowy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-07-10 14:57
Treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-07-06 14:52
Treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o przetargu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-09 14:45
Treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-09 14:47
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-09 14:48
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-09 14:49
Formularz ofertowy - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-09 14:50
Oświadczenie Wykonawcy
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-09 14:50
Wzór umowy
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-09 14:52
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-09 14:53
Wykaz osób - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-09 14:54
Wykaz narzędzi i urządzeń
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-09 14:55
Wykaz narzędzi i urządzeń - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 6a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-09 14:57
Przedmiar robót - Okna i drzwi- Zadanie I
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-09 14:58
Specyfikacja techniczna - zadanie I
File Szkice przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-09 14:59
Szkic okna i przegrody dymoszczelnej
File Załącznik nr 6b przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-09 15:01
Przedmiar robót - odwodnienie i nasyp- Zadanie II
File Załącznik nr 6c przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-09 15:03
Przedmiar robót - dach budynek główny - Zadanie II
File Załącznik nr 6d przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-09 15:05
Przedmiar robót - dach Garaży - Zadanie II
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-09 15:07
Specyfikacja techniczna - zadanie I i II
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-09 15:08
Specyfikacja techniczna - dach bud główny- zadanie II
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-09 15:09
Specyfikacja techniczna - dach garaży - zadanie II
File Załącznik nr 6e przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-09 15:11
Przedmiar robót - dach bud. mieszkalnego Zadanie III
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-09 15:12
Specyfikacja techniczna - dach bud. mieszkalnego - zadanie III
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-09 15:13
Wykaz wykonanych robót
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-06-09 15:14
Wykaz wykonanych robót - do wykorzystania przez Wykonawcę