Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2009 DAD-4/2009

DAD-4/2009

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2009-10-29 11:03

Przetarg nieograniczony - "Dozór i ochrona mienia w obiektach Instytutu Łączności – PIB w: Warszawie przy ul. Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15, Wrocławiu przy ul Swojczyckiej 38"

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-10-29 11:02
Treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-10-05 12:52
Treść zawiadomienia
File Odpowiedzi do SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-09-24 11:21
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ
File Ogłoszenie o przetargu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-09-21 11:43
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-09-21 11:46
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-09-21 11:47
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-09-21 11:48
Formularz ofertowy - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 1a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-09-21 11:49
Formularz cenowy
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-09-21 11:51
Oświadczenie Wykonawcy
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-09-21 11:56
Wzór umowy
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-09-21 11:53
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-09-21 11:54
Wykaz osób - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-09-21 11:55
Wykaz narzędzi i urządzeń
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-09-21 11:57
Wykaz narzędzi i urządzeń - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-09-21 11:58
Wykaz wykonanych usług
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-09-21 11:59
Wykaz wykonanych usług - do wykorzystania przez Wykonawcę