Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2009 DAD-5/2009

DAD-5/2009

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2009-12-17 15:36

Przetarg nieograniczony "Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1"

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zawarciu umowy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-12-17 14:32
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-12-03 09:11
Treść zawiadomienia
File Rozstrzygnięcie protestu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-11-30 09:16
Rozstrzygnięcie protestu dotyczącego SIWZ
File Zawiadomienie o złożeniu protestu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-11-27 14:47
Treść zawiadomienia i kopia protestu
File Zmiana treści SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-11-27 07:46
Treść zmiany SIWZ
File Odpowiedzi na pytania do SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-11-25 09:57
Treść pytań i odpowiedzi
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-11-20 13:21
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-11-20 11:22
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-11-20 11:23
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-11-20 11:24
Formularz ofertowy - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-11-20 11:25
Oświadczenie Wykonawcy
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-11-20 11:26
Wzór umowy
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-11-20 11:28
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-11-20 11:29
Wykaz osób - do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-11-20 11:30
Wykaz wykonanych dostaw
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-11-20 11:35
Wykaz wykonanych dostaw- do wykorzystania przez Wykonawcę
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-11-20 11:36
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 6a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-11-20 11:38
Schemat rozmieszczenia kamer i rejestratorów
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2009-11-20 11:40
STWiOR