Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2008 DGA/01/08

DGA/01/08

Utworzone przez Małgorzata Olszewska Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 14:47

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.

File Ogłoszenie o zawarciu umowy przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 13:31
 
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu protestu przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 14:23
 
File Zawiadomienie o wpłynięciu protestu przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 14:22
Treść protestu
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 13:30
 
File Ogłoszenie o przetargu przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 13:14
Treść ogłoszenia
File SIWZ przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 13:16
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Wyjaśnienia na pytania do SIWZ przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 13:29
 
File Załącznik nr 1 przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 13:18
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 13:19
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 13:20
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr 2 przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 13:21
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr 3 przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 13:23
Oświadczenie wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr 3 przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 13:23
Oświadczenie wykonawcy (format PDF)
File Załącznik nr 4 przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 13:24
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr 4 przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 13:25
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr 5 przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 13:26
Wykaz wykonanych dostaw (format MS Office)
File Załącznik nr 5 przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 13:27
Wykaz wykonanych dostaw (format PDF)