Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2008 DGA/02/08

DGA/02/08

Utworzone przez Małgorzata Olszewska Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 15:17

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.

File Ogłoszenie o zawarciu umowy przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 14:12
 
File Zawiadomienie o wyborze oferty przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 14:11
 
File Ogłoszenie o przetargu przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 13:54
Treść ogłoszenia
File SIWZ przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 13:58
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załacznik nr 1 przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 13:59
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 14:01
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 14:02
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr 2 przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 14:02
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr 3 przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 14:04
Oświadczenie wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr 3 przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 14:05
Oświadczenie wykonawcy (format PDF)
File Załącznik nr 4 przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 14:06
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr 4 przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 14:07
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr 5 przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 14:08
Wykaz dostaw (format MS Office)
File Załącznik nr 5 przez Małgorzata Olszewska — Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-26 14:09
Wykaz dostaw (format PDF)