Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2008 DGA/03/08

DGA/03/08

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2008-04-18 12:22

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy multimetru cyfrowego dla Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności Państowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

File Ogłoszenie o zawarciu umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-04-18 11:17
 
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-04-08 12:43
 
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-03-31 09:05
Treść ogłoszenia
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-03-31 09:05
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Modyfikacja SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-04-02 10:24
Pełna treść modyfikacji
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-03-31 09:05
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-03-31 09:05
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-03-31 09:05
Opis przedmiotu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-03-31 09:05
Opis przedmiotu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-03-31 09:05
Oświadczenie wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-03-31 09:05
Oświadczenie wykonawcy (format PDF)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-03-31 09:05
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-03-31 09:05
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-03-31 09:05
Wykaz wykonanych dostaw (format MS Office)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-03-31 09:05
Wykaz wykonanych dostaw (format PDF)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-03-31 09:05
Warunki gwarancyjne i serwisowe (format MS Office)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-03-31 09:05
Warunki gwarancyjne i serwisowe (format PDF)