Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2008 DGA/05/08

DGA/05/08

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-08 08:40

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odbiornika pomiarowego dla Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego.

File Ogłoszenie o zawarciu umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-05-08 07:37
 
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-04-29 08:02
 
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-04-15 09:01
Treść ogłoszenia
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-04-15 09:12
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr. 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-04-15 09:14
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-04-15 09:16
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr. 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-04-15 09:18
Opis przedmiotu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr. 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-04-15 09:19
Opis przedmiotu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr. 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-04-15 09:21
Oświadczenie wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr. 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-04-15 09:22
Oświadczenie wykonawcy (format PDF)
File Załącznik nr. 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-04-15 09:23
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-04-15 09:24
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr. 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-04-15 09:25
Wykaz wykonanych dostaw (format MS Office)
File Załącznik nr. 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-04-15 09:26
Wykaz wykonanych dostaw (format PDF)
File Załącznik nr. 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-04-15 09:27
Warunki gwarancyjne i serwisowe (format MS Office)
File Załącznik nr. 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-04-15 09:29
Warunki gwarancyjne i serwisowe (format PDF)