Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2009 DGA/06/09

DGA/06/09

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-14 12:48

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-14 12:44
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-04-24 13:21
Pełna treść zawiadomienia
File Wyjaśnienia do treści SIWZ !!! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-03-31 12:38
 
File Pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-03-27 14:08
 
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-03-25 11:08
Treść ogłoszenia
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-03-25 10:26
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-03-25 10:29
(format MS Office)
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-03-25 10:30
(format PDF)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-03-25 10:33
Opis przedmiotu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-03-25 10:34
Opis przedmiotu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-03-25 10:35
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-03-25 10:36
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-03-25 10:53
Oświadczenie wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-03-25 10:55
Oświadczenie wykonawcy (format PDF)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-03-25 10:58
Wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-03-25 10:59
Wykaz podwykonawców (format PDF)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-03-25 11:00
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-03-25 11:02
Wzór umowy (format PDF)