Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2009 DGA/08/09

DGA/08/09

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-28 09:11

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury dla Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-28 09:05
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-19 11:13
Pełna treść zawaidomienia
File Pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-11 11:39
 
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty (po zmianach) przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-11 11:55
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 1 (format MS Office)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty (po zmianach) przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-11 11:56
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 1 (format PDF)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty (po zmianach) przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-11 11:58
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty (po zmianach) przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-11 12:00
Wzór umowy (format PDF)
File Pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-08 09:18
 
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-06 10:52
Treść ogłoszenia
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-06 09:51
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-06 09:53
(format MS Office)
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-06 09:53
(format PDF)
File Załącznik nr. 1a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-06 09:57
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 1 (format MS Office)
File Załącznik nr. 1a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-06 09:57
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 1 (format PDF)
File Załącznik nr. 1b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-06 09:59
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 2 (format MS Office)
File Załącznik nr. 1b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-06 10:00
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 2 (format PDF)
File Załącznik nr. 1c do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-06 10:01
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 3 (format MS Office)
File Załącznik nr. 1c do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-06 10:01
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 3 (format PDF)
File Załącznik nr. 1d do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-06 10:02
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 4 (format MS Office)
File Załącznik nr. 1d do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-06 10:03
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 4 (format PDF)
File Załącznik nr. 1e do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-06 10:05
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 5 (format MS Office)
File Załącznik nr. 1e do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-06 10:06
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 5 (format PDF)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-06 10:07
Oświadczenie Wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-06 10:08
Oświadczenie Wykonawcy (format PDF)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-06 10:09
Wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-06 10:10
Wykaz podwykonawców (format PDF)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-06 12:22
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-06 12:26
Wzór umowy (format PDF)