Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2009 DGA/09/09

DGA/09/09

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-28 09:16

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy kompaktowego symulatora impulsów EFT/B, impulsów Surge, zaników i zapadów napięcia zasilania wraz z zestawami do wzorcowania oraz generatora śledzącego do odbiornika pomiarowego ESU 40 dla Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-28 09:12
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-25 13:46
Pełna treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-14 10:33
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-14 10:34
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-14 10:38
(format MS Office)
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-14 10:38
(format PDF)
File Załącznik nr. 1a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-14 10:39
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 1 (format MS Office)
File Załącznik nr. 1a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-14 10:40
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 1 (format PDF)
File Załącznik nr. 1b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-14 10:41
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 2 (format MS Office)
File Załącznik nr. 1b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-14 10:42
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 2 (format PDF)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-14 10:43
Oświadczenie Wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-14 10:44
Oświadczenie Wykonawcy (foram PDF)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-14 10:45
Wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-14 10:46
Wykaz podwykonawców (format PDF)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-14 10:47
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-14 10:47
Wzór umowy (format PDF)