Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2009 DGA/11/09

DGA/11/09

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2009-11-02 10:04

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-11-05 13:03
Pełna treść ogłoszenia
File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-11-02 09:56
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-10-19 15:00
Pełna treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-10-15 12:03
Pełna treść ogłoszenia
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-10-09 15:54
Pełna treść ogłoszenia
File Modyfikacja SIWZ !!! przez Anita Sterna — Ostatnio zmodyfikowane 2009-10-15 11:02
Pełna treść zawiadomienia o modyfikacji SIWZ.
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-10-09 12:35
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr. A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-10-09 15:47
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (format PDF)
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-10-09 12:44
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-10-09 12:45
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-10-09 15:24
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-10-09 15:24
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-10-09 15:49
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-10-09 15:50
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-10-09 12:52
Oświadczenie Wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-10-09 12:53
Oświadczenie Wykonawcy (format PDF)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-10-09 12:54
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-10-09 12:55
Wzór umowy (format PDF)