Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2010 DGA/05/10

DGA/05/10

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-06 10:51

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zorganizowania dwudniowego spotkania informacyjno-doradczego pn. „Internet dla Mazowsza – sieci szerokopasmowe i nowoczesne usługi dla obywateli” w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-26 14:25
Pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-08-10 14:52
Pełna treść ogłoszenia
File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-06 09:48
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-23 14:03
Pełna treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-15 15:49
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-15 15:50
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr. A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-15 15:51
Opis przedmiotu zamówienia
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-15 15:52
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-15 15:52
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-15 15:53
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-15 15:54
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-15 15:55
Oświadczenie wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-15 15:56
Oświadczenie wykonawcy (format PDF)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-15 15:56
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-15 15:57
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-15 15:58
Wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-03-15 15:58
Wykaz podwykonawców (format PDF)